مجله طراحی
مجله طراحی
دفتر

Phuket VIP Mercury

دفتر بر اساس موضوع باز بودن و اکتشافات عمیق برند ، به کاوش در این طرح پرداخته و یکپارچگی بصری از قابلیت بصری و داستان برند را با سیاره به عنوان عنصر اصلی خلاق ایجاد کرده است. این طرح با سه تفکر تصویری جدید سه مشکل زیر را حل کرد: تعادل باز بودن فضا و کارکردها. تقسیم و ترکیب مناطق کاربردی فضا. منظم و تغییر سبک ابتدایی فضایی.

نام پروژه : Phuket VIP Mercury, نام طراحان : Songhuan Wu, نام مشتری : N-HD design.

Phuket VIP Mercury دفتر

این طراحی استثنایی برنده جایزه طراحی پلاتین در مسابقه طراحی محصولات اسباب بازی ، بازی ها و سرگرمی ها می باشد. شما مطمئناً باید نمونه کارهای طراحی طراحان برنده جوایز پلاتین را ببینید تا بسیاری از اسباب بازی های جدید ، ابتکاری ، اصلی و خلاق جدید ، بازی ها و طراحی محصولات سرگرمی را کشف کنید.